Vår Frälsares Katolska Församling (Malmö)


 

St. Andreas Malmö


Kyrkan har en form som mer för tanken till modernt syd- och mellaneuropeiskt kyrkobyggande än nordiskt. Den har ett för 1950-talet typiskt modernt formspråk som dock samtidigt anspelar på traditionellt kyrkobyggande: det är en basilika med rektangulär grundplan, fasta bänkar och tydlig axialitet. Basilikaformen är emellertid inte så tydlig i interiören som den antyds i fasaden. Även kyrkans placering med den symmetriska fasaden mot Fridhemstorget och den 41 meter höga kampanilen ger associationer till Sydeuropa. Fasaden kläddes med tvärsågad kalksten från Borghamn. Tornet har åtta klockor.


 

Vårfrukyrkan Fruängen (1963/2004)

Das Gemeindegebäude, inkl. Vorschule, stammt aus dem Jahre 1963 als das Centrum Fruängen samt des ganzen Vorortes erbaut wurde. Die eigentliche Kirche kam erst im Jahre 2004 dazu. Die Kombination ist gelungen.